Archive for mei, 2010

Een moment van terugkijken

mei 28, 2010

Hij is vanaf vandaag beschikbaar, de Chronicle 2009 van Vebego. Een terugblik op een dynamisch jaar waarin wij de geconsolideerde omzet licht zagen dalen. Dit als gevolg van de malaise in de markt voor Personeelsdiensten. We hebben dat niet helemaal kunnen compenseren met de groei in andere activiteiten. Wel hebben onze niet geconsolideerde joint-ventures ruim 30% omzetgroei gerealiseerd. Onze inspanningen om samen met partners uit de zorgsector, sociale werkvoorziening of het bedrijfsleven bedrijven te starten werpen hun vruchten af.

Laat ik duidelijk zijn: 2009 was financieel gezien niet ons beste jaar. We hebben wel winst kunnen blijven maken. Maar we liggen achter op schema. Desondanks bruist het van de nieuwe initiatieven en kansen voor de toekomst. Die energie wil ik niet teveel afremmen. Wel moeten we ons goed blijven richten op de meest kansrijke nieuwe markten.

In onze traditionele markten zien we een afnemende vraag en toenemende verruwing in de markt voor Facilitaire Diensten. Het is een markt die sterk door prijs gedreven wordt.  Daarnaast zien we grote schommelingen in de markt voor Personeelsdiensten. Zeker in deze economische instabiele tijden. Maar wij willen in deze markten wel goede en stevige posities houden. Maar aan de andere kant er ook niet teveel afhankelijk van worden.

Juist daarom wil ik de energie die er nu binnen Vebego is niet afremmen. We weten sinds Darwin dat het niet de sterkste is die overleefd, maar diegene die zich het beste kan aanpassen!

Advertenties