Archive for september, 2010

Een volgende stap in de zorg

september 30, 2010

De geschiedenis van Vebego in de zorg begon in 1966. Vebego dochter Hago mocht toen als eerste externe partij de schoonmaak van het Diaconessen Ziekenhuis in Eindhoven gaan uitvoeren. In mijn kast bewaar ik nog een T-shirt waarmee het 40-jarig jubileum van deze relatie wordt herdacht. Sindsdien zijn veel ziekenhuizen en zorginstellingen dit model gevolgd.

Daarna volgden stappen in het onderbrengen van de schoonmaak en andere facilitaire diensten in een gezamenlijk facilitair bedrijf. Inmiddels zijn er meer dan 10 van deze samenwerkingen tussen Vebego en zorginstellingen gerealiseerd.

Met de overname van EMC artsen en verpleegkundigen in 2007 maakten we een start met het uitzenden van Intensive Care verpleegkundigen en artsen. Met deze ervaring startten we in 2009 een interne flexpool voor verpleegkundigen binnen de Vitalisgroep uin Eindhoven.

In 2002 begonnen we met de eerste voorbereidingen voor het organiseren van zorg in huis, waarna ons zorgbedrijf bedrijf Assist in 2004 de eerste samenwerking in huishoudelijke hulp aanging met Florence in Den Haag onder de naam Florein. Inmiddels heeft Assist in deze tak een zevental soortgelijke samenwerkingen gerealiseerd.

Een volgende uitdaging is het organiseren van echte (medische) thuiszorg. Een uitdaging die we samen met Orbis gaan oppakken. Ook hier proberen we door een goed georganiseerde back-office en verantwoordelijkheden die dicht bij het zorgproces worden gelegd, zowel de kwaliteit van de zorg, als het plezier in het werk te vergroten.

Waar leidt dit uiteindelijk naartoe? Ontwikkelingen komen de laatste jaren in een stroomversnelling en ik weet niet waar het zal eindigen. Wel weet ik dat we samen met bestaande zorginstellingen steeds meer veranderingstrajecten oppakken die steeds dichter bij het primaire zorgproces komen.

Advertenties