Archive for januari, 2011

Handen schudden

januari 21, 2011

Vorige week vrijdag vierden wij samen met bijna 1.000 collega’s het nieuwe jaar. Elk jaar geven wij als Raad van bestuur alle medewerkers persoonlijk een handdruk met de beste wensen voor het nieuwe jaar. De groep wordt steeds groter en de rij steeds langer. Toch wil je het zo persoonlijk mogelijk houden. Dit is weer het moment om even terug en vooral vooruit te blikken.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd bij Vebego. Zo zijn we gestart met zorgactiviteiten van Assist in België, na het succes in Nederland. We hebben onze dienstverlening kunnen uitbreiden op Schiphol. Alpheios heeft Adrem Cleaning in België overgenomen. En Tènce! Payroll en Zember zijn samengegaan. Daarnaast zijn we in 2010 gestart met een grootscheepse herpositionering en rebranding van onze bedrijven. Inmiddels hebben al zo’n 5 bedrijven het nieuwe logo en huisstijl. De rest volgt dit jaar.

Maar ook binnen de familie is er het een en ander veranderd. Mijn neef Ton is van EMC Artsen en Verpleegkundigen in Oosterhout verhuist naar Zwitserland, om daar aan het schoonmaakbedrijf Vebego Services leiding te geven.

Dit jaar is mijn broer Ton teruggetreden uit de Raad van Bestuur en lid geworden van onze Raad van Commissarissen. Hij is uitermate belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Vebego. En ik hoop dat hij mij nog met veel raad kan bijstaan. Zijn dochter Suzanne is sinds 1 januari Secretaris van de Raad van Bestuur. Kortom; de derde generatie Goedmakers is volop aanwezig in het bedrijf.

Wat gaat 2011 ons brengen? We starten met de lancering van Hago Next, het duurzame alternatief in de schoonmaak. We hebben hiermee een antwoord op de vraag naar open en transparant schoonmaken en respect voor de schoonmaker. Daarnaast komen we met een nieuw concept voor logistiek en industrie en staan er nog een aantal innovaties op stapel.

Ik hoop dat we 2011 net zo bruisend, enthousiast en innovatief inzetten als we in 2010 waren. Als ik even  terugdenk aan al onze mensen die ik de hand mocht schudden maak ik me daar geen zorgen over.

Advertenties