Archive for mei, 2011

De B van Bedrijfsvoering

mei 20, 2011

Vorige week stond er een artikel in het Financieel Dagblad over sociale werkvoorzieningen. Hierin werd Vebego tussen neus en lippen ook nog in genoemd. Het is een interessant artikel dat de (on)weerbaarheid van de sociale economie aangeeft.

Contact met een bevlogen bestuurder

Wij zijn al sinds enkele jaren actief in de sociale economie. Niet alleen in Nederland, maar ook sinds kort in België. We kwamen een paar jaar geleden in contact met een bestuurder van een sociale werkvoorziening. En al snel kwamen we tot de conclusie dat we veel voor elkaar konden betekenen. Ondanks dat het vanuit ons perspectief niet het eerste is waar je aan kunt denken. Maar wij konden de sociale werkvoorziening helpen bij onder andere het verbeteren van de bedrijfsvoering. En voor Vebego was het vooral de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een deel van de arbeidsmarkt. Want we weten nu al dat in de werkvelden waar Vebego nu actief is, we na 2014 een tekort aan arbeidskrachten krijgen. Alleen al in 2010 startten we drie allianties met sociale werkvoorzieningen, waarbij we nu op een totaal van zeven komen. Deze zijn zowel in groenvoorziening als in de schoonmaak.

Meer capaciteit dan we denken

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen meer dan wij denken. Het zijn mensen zoals iedereen die met gewoon werk hun geld willen verdienen en daarbij extra hulp nodig hebben. Voor het ontwikkelen van mensen mogen we best tijd uit trekken. Dit is een investering op de lange termijn. Uiteindelijk zijn het mensen die op de lange termijn een belangrijke aanvulling zijn op ons arbeidspotentieel. Daarnaast zijn mensen toch nog steeds het meest flexibel en creatief. Er bestaan bijvoorbeeld geen creatieve machines die dit kunnen zijn zonder mensen. Sociale innovatie, oog voor de lange termijn en ook een gezonde dosis maatschappelijke betrokkenheid.

De wereld verandert

De wereld verandert en zo ook die van de sociale werkvoorzieningsbedrijven. De overheid heeft door de bezuinigingen impliciet aangedrongen op ander bedrijfsmatig denken bij de sociale werkvoorzieningsbedrijven. We kunnen wel weerstand proberen te bieden aan deze bezuinigingen, maar het is slimmer om te kijken naar oplossingen. Dat moet een bedrijf ook doen als bijvoorbeeld een deel van de vraag ineens wegvalt.

Publieke-private allianties

Daarom dat er steeds meer joint ventures worden gesloten met Vebego. Wij kunnen de sociale werkvoorzieningen immers helpen om hun bedrijfsprocessen aan te laten sluiten bij de vraag. Dit is iets dat we al doen sinds onze eigen oprichting. Wij zijn gewend aan het bedenken en invoeren van efficiënte processen zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Daarnaast hebben wij veel behoefte aan enthousiaste medewerkers voor het werk dat er nog aan zit te komen.

Plan Bedrijfsvoering

Het is dus niet zo dat sociale werkvoorzieningen ten einde raad zouden moeten zijn. Integendeel. In het het Financieel Dagblad staat dat sociale werkvoorzieningen over moeten naar plan B. In mijn optiek zou dit dan de B van Bedrijfsvoering en Betrokkenheid moeten zijn.

Advertenties