Archive for maart, 2012

Op naar duurzaam personeelsbeleid

maart 1, 2012

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staan bij veel bedrijven vooral milieuthema’s hoog op de agenda. Denk aan reductie CO2-uitstoot, minder materiaalverbruik, minder milieubelastende materialen, hergebruik van afval, etc.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de menskant van MVO. Je kunt als organisatie wel in zuinige of elektrische auto’s gaan rijden, maar als je gelijktijdig vaste medewerkers ontslaat en vervangt door tijdelijke krachten, ZZP-ers of onderaannemers, heb je iets uit te leggen.

Ondernemers, waaronder ook zorgondernemers, worden door de snelle marktontwikkelingen gedwongen tegen lage kosten, flexibel in te spelen op de steeds veranderende vraag. Om deze behoefte aan flexibiliteit te combineren met een duurzaam personeelsbeleid, is de uitdaging voor de toekomst.

Als organisatie met ruim 46.000 medewerkers werkzaam in eigen ondernemingen of in samenwerkingsverbanden met logistieke dienstverleners, sociale werkvoorzieningen, zorginstellingen of (semi-)overheidsinstellingen, proberen wij die de behoefte aan flexibele capaciteit met duurzaam personeelsbeleid te verbinden.

Wat is duurzaam personeelsbeleid voor ons? In de kern komt het neer op goed werkgeverschap en diversiteit.

Met goed werkgeverschap bedoel ik mensen de middelen en de ruimte geven om optimaal te kunnen werken, te investeren in opleidingen, taakverbreding en employability, het bieden van werkzekerheid, een gericht ouderenbeleid, stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en het luisteren naar de wensen van medewerkers en klanten. Vooral dit laatste is erg belangrijk omdat je hieruit nieuwe concepten kunt ontwikkelen, zoals Hago Next.

Bij diversiteit denk ik aan het betrekken en inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van gelijke kansen voor alle mensen ongeacht geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, etc. Maar ook aan het samenwerken met scholen in leer/werkbedrijven om de jonge generatie te interesseren en op te leiden voor onze dienstverlening.

Nee, de tijd van 1 vaste baan voor je hele leven zullen we niet meer terugkomen. Wat we wel met bovenstaande initiatieven willen bereiken is om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk bij het arbeidsproces te betrekken en werkzekerheid te bieden in plaats van baanzekerheid.

Met inzet en enthousiasme van onze mensen, onze opdrachtgevers en wijzelf proberen we die brug tussen flexibiliteitbehoefte en duurzaam personeelsbeleid te slaan.

Advertenties