Archive for oktober, 2012

Flexibiliteit met perspectief!

oktober 30, 2012

De flexmarkt is in beweging. In de komende jaren zullen technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller blijven opvolgen en zal de internationale concurrentie verder toenemen. Werkgevers willen hier flexibel op inspelen, ook met hun personeelsinzet. Daarbij worden vaste medewerkers door regelingen in CAO’s en loongebouwen jaarlijks duurder en maakt de Kantonrechtersformule het jaarlijks kostbaarder om er afscheid van te nemen.  Met andere woorden,  stijgende loonkosten  in combinatie met  beperkte  mobiliteit.  Terwijl flexkrachten voor het risico dat zij nemen om tijdelijk geen werk te hebben hiervoor niet worden beloond en weinig carrière perspectief krijgen.

Dit zijn pittige dilemma’s waar een helder antwoord op moet komen. Afgelopen AWVN congres werd het thema flexibiliteit op de arbeidsmarkt  nog eens goed uitgediept met een paar belangrijke conclusies die ik graag met jullie wil delen. Zij kunnen richting geven aan waar het in Nederland naar toe moet gaan.

Zo zien we in Nederland een langzame maar gestage groei naar minder vaste banen. Momenteel werkt ongeveer 70% van de Nederlanders met een vast dienstverband. Het aandeel tijdelijke- en flexcontracten en de inzet van  ZZP-ers groeit.

Voor de medewerker aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt het er niet leuker op. Hij gaat van de ene flexbaan naar de andere. Er wordt nauwelijks in zijn opleiding en ontwikkeling geïnvesteerd. Zijn carrière perspectief is gering. En dan nog maar niet te spreken over het financieren van een auto of huis.

Hoe kunnen we werken aan een beter toekomstperspectief voor deze medewerkers?

Volgens mij moet het verschil tussen een vaste baan en flexwerken kleiner worden. Dat betekent dat er een beloning op flexwerken moet komen, dat de autonome kostengroei van vaste medewerkers moet worden afgevlakt, en dat er voldoende bij- en omscholingsfaciliteiten moeten komen. Iedere werkgever en werknemer moet zich jaarlijks afvragen of hij/zij nog attractief is voor de arbeidsmarkt en hoe deze attractiviteit is te verbeteren door bij- of omscholing.

Bij Vebego hebben we ervaring met  het bieden van werkgarantie  in een regionale flexpool, waarbij medewerkers  worden geschoold en flexibel ingezet, in ruil voor een vast inkomen. Op deze wijze bieden we zowel voor werknemer als klant flexibiliteit met perspectief. Daarnaast willen we ervaring opdoen met loopbaanombuiging. Het wordt namelijk een hele opgave om straks iedereen tot 67 jaar enthousiast en gemotiveerd te laten doorwerken. Hiervoor is een extra inspanning van werkgevers en werknemers nodig. Een uitdaging die wij graag oppakken.

Advertenties