Archive for juni, 2013

De zorg op de schop

juni 18, 2013

De inkt onder het nieuwe Zorgakkoord is net droog en iedereen denkt na over de gevolgen. 80% van de zorginstellingen gaan deze operatie niet overleven schrijft PwC. Ongeveer 40% van de plaatsen in de zorginstellingen komt op termijn te vervallen. Mensen blijven in de toekomst zo lang mogelijk thuis wonen. Tegelijkertijd gaan we fors bezuinigen op de thuishulpen.

Veranderingen die een grote impact gaan hebben op de zorginstellingen, het zorgpersoneel, maar ook op onszelf als toekomstige oudere. Dat we zolang mogelijk thuis blijven wonen vinden we in het algemeen een goede zaak. Niemand wil graag naar een verzorgingstehuis. Daarnaast wordt er een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid en het helpen van je familie of je buurt. Dat is een mooie gedachte die zowel de kosten van hulpverlening als het probleem van eenzaamheid kan oplossen. Maar zijn wij daar al klaar voor?

Voor zorginstellingen betekent dit een grote verschuiving van intramuraal (zeg maar binnen de muren van de instelling) naar extramuraal (ofwel thuis blijven wonen). Voor deze organisaties zal het een grote uitdaging worden om op deze trend in te spelen. Doen ze het niet dan komen ze in een sterk afbouw scenario. De uitdaging ligt erin de groei in de extramurale dienstverlening als kans aan te pakken. Met je dienstverlening naar de mensen thuis. Daarbij moet je wel rekening houden met een kostenbewuste en kritische consument. Die keuze wil hebben over wat hij/zij wanneer eet, welke verzorging hij/zij wil, wanneer de was gedaan moet worden, wanneer er schoongemaakt wordt etc. Daarnaast heeft hij/zij nog de keuze om familie of andere vrijwilligers in te schakelen.

Om hierop in te spelen zal er een forse cultuurverandering nodig zijn bij zorginstellingen. Of ze die verandering zelf kunnen realiseren? Bij twijfel kunnen ze ook samenwerkingen opzoeken, met partijen die andere competenties in huis hebben. Zoals Vebego’s Assist bijvoorbeeld. Door samen deze cultuurverandering in te zetten en ervaringen in zorgverlening en marktwerking te bundelen kun je naar mijn overtuiging als zorginstelling en als dienstverlener sneller inspelen op de uitdagingen van dit Zorgakkoord. En mensen zowel binnen de instelling als daarbuiten een goede oude dag bieden.

Advertenties