Archive for februari, 2014

Een zorg minder

februari 12, 2014

2013 was een jaar waarin de gezondheidszorg in Nederland fors op zijn kop werd gezet. Het budget voor thuishulpen (de WMO) wordt de komende jaren met 40% gekort.  Hierdoor komen veel zorginstellingen in de problemen en verliezenveel thuishulpen hun baan. Daarnaast werden de eisen om voor opname in een zorginstelling in aanmerking te komen fors opgetrokken. Hierdoor moeten veel zorginstellingen plaatsen afstoten en locaties sluiten. Het tempo en de omvang van deze maatregelen heeft velen verrast.

Vebego denkt na over een alternatief  om grote uitstroom van thuishulpen naar de werkeloosheid te voorkomen. Ook om hulp voor particulieren betaalbaar te houden zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom hebben we door PWC een onderzoek laten uitvoeren naar een mogelijke invoering van dienstencheques in Nederland. Met verrassend positieve uitkomsten!

Met een subsidie van € 2.000 per persoon kun je voor ruim 200.000 mensen een baan creëren. Natuurlijk veel geld, maar goedkoop vergeleken met andere initiatieven om deze mensen een baan te kunnen bieden. En ze voorzien in een blijvende behoefte die de komende jaren alleen maar zal groeien.

Samen met zorgkoepel Actiz en OSB (werkgeversorganisatie voor de schoonmaak en glazenwassersbranche) proberen we politiek en overheid enthousiast te krijgen voor dit idee. We willen graag ervaring op doen in de vorm van een pilot. Want in de praktijk zie je hoe het werkt en hoe je het moet organiseren.

Het zou mooi zijn als we in 2014 een stap kunnen maken. Mooi voor thuishulpen die weer een toekomstperspectief krijgen. Mooi voor mensen die thuis wat hulp kunnen gebruiken. Mooi voor Nederland!

Advertenties