Archive for juli, 2016

Een zorg minder

juli 7, 2016

8 kopieIets wat mij en veel collega’s van andere zorgorganisaties bezig houdt zijn aanbestedingen. In de thuiszorg is dat een relatief nieuw fenomeen waar zowel de gemeentelijke opdrachtgevers als de zorgorganisaties nog erg aan moeten wennen. Ik zie het bij onze zorgorganisaties; er wordt veel tijd en energie gestoken in offertes om opdrachten en werkgelegenheid voor je medewerkers zeker te stellen. En die energie wordt er door de inkopende kant ook in gestoken. Met name het aanbestedingsbeleid bij gemeenten voor de WMO bezorgt ons jaarlijks(!)  de vraag of we de opdracht wel of niet behouden.

Naast het feit dat we ons beter met zorgverlening aan de patiënten bezig kunnen houden dan alles weer op papier te moeten zetten, heeft dit aanbestedingsbeleid ook consequenties voor het werk voor onze medewerkers. Er is geen overgang van medewerkers als je een opdracht verliest. Dit leidt dan tot grote ontslagen en een grote angst om medewerkers nog in vaste dienst te nemen. Dit staat haaks op een lange termijnvisie. De overheid koopt hoofdzakelijk in op prijs , en creëert door haar gedrag een grote onzekerheid bij zorgverleners en medewerkers.

De overheid is heel bepalend in hun rol, specifiek voor zorginstellingen. Door hun aanbestedingsbeleid voor de WMO hebben veel zorgverleners het heel moeilijk. Tekenend is dat de grootste partij TSN onlangs failliet werd verklaard. Dit is een slecht signaal en  geeft voor mij wel een noodzaak aan voor verandering in de markt. Goed dat er een “code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning” is ontwikkeld om deze trend een halt toe te roepen.

Mijn advies aan de overheid is dan ook om de jaarlijkse aanbesteding los te laten en af te stappen van beoordeling op het laagste tarief . Vraag in een uitvraag eens om de beste oplossing. Vraag door over de uitvoering. Gun een aanbesteding op waarde, ofwel Best Value Procurement. Zo bied je zorgpartijen de kans om met behulp van innovaties een betere kwaliteit te leveren tegen, uiteindelijk, lagere kosten. Yask heeft hier voor de zakelijke dienstverlening een mooie whitepaper over geschreven.

Door niet meer jaarlijks aan te besteden maar vijfjaarlijks (met tussentijdse evaluaties) wordt ook de cliënt-zorgverleners relatie op basis van continuïteit geborgd. Dit beperkt weer de risico’s voor de zorgaanbieders en zorgt wel voor blijvend werk voor iedereen. En dat geeft mij, onze zorgorganisaties, onze medewerkers en de cliënten uiteindelijk weer een zorg minder.

Advertenties