Archief beheerder

Een zorg minder

juli 7, 2016

8 kopieIets wat mij en veel collega’s van andere zorgorganisaties bezig houdt zijn aanbestedingen. In de thuiszorg is dat een relatief nieuw fenomeen waar zowel de gemeentelijke opdrachtgevers als de zorgorganisaties nog erg aan moeten wennen. Ik zie het bij onze zorgorganisaties; er wordt veel tijd en energie gestoken in offertes om opdrachten en werkgelegenheid voor je medewerkers zeker te stellen. En die energie wordt er door de inkopende kant ook in gestoken. Met name het aanbestedingsbeleid bij gemeenten voor de WMO bezorgt ons jaarlijks(!)  de vraag of we de opdracht wel of niet behouden.

Naast het feit dat we ons beter met zorgverlening aan de patiënten bezig kunnen houden dan alles weer op papier te moeten zetten, heeft dit aanbestedingsbeleid ook consequenties voor het werk voor onze medewerkers. Er is geen overgang van medewerkers als je een opdracht verliest. Dit leidt dan tot grote ontslagen en een grote angst om medewerkers nog in vaste dienst te nemen. Dit staat haaks op een lange termijnvisie. De overheid koopt hoofdzakelijk in op prijs , en creëert door haar gedrag een grote onzekerheid bij zorgverleners en medewerkers.

De overheid is heel bepalend in hun rol, specifiek voor zorginstellingen. Door hun aanbestedingsbeleid voor de WMO hebben veel zorgverleners het heel moeilijk. Tekenend is dat de grootste partij TSN onlangs failliet werd verklaard. Dit is een slecht signaal en  geeft voor mij wel een noodzaak aan voor verandering in de markt. Goed dat er een “code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning” is ontwikkeld om deze trend een halt toe te roepen.

Mijn advies aan de overheid is dan ook om de jaarlijkse aanbesteding los te laten en af te stappen van beoordeling op het laagste tarief . Vraag in een uitvraag eens om de beste oplossing. Vraag door over de uitvoering. Gun een aanbesteding op waarde, ofwel Best Value Procurement. Zo bied je zorgpartijen de kans om met behulp van innovaties een betere kwaliteit te leveren tegen, uiteindelijk, lagere kosten. Yask heeft hier voor de zakelijke dienstverlening een mooie whitepaper over geschreven.

Door niet meer jaarlijks aan te besteden maar vijfjaarlijks (met tussentijdse evaluaties) wordt ook de cliënt-zorgverleners relatie op basis van continuïteit geborgd. Dit beperkt weer de risico’s voor de zorgaanbieders en zorgt wel voor blijvend werk voor iedereen. En dat geeft mij, onze zorgorganisaties, onze medewerkers en de cliënten uiteindelijk weer een zorg minder.

Advertenties

Meer arbeidsgehandicapten bij de overheid, goed idee of niet?

mei 4, 2016

20160504-BalanzOnlangs las ik dit berichtje waarin Jette Klijnsma aangeeft dat er bij overheden meer arbeidsgehandicapten in dienst moeten worden genomen. Ik moest meteen denken aan haar standpunt rondom de schoonmakers van het Rijk; dat ‘mensen in dienst moeten want dat is het beste voor de medewerkers’.

Een statement waar bij ons de gemoederen wel vol van waren, gezien de grote impact voor de schoonmaakbranche en de impliciete beschuldiging aan talloze bedrijven die werk in aanneming uitvoeren voor het Rijk.

Buiten de schoonmaak zie je toch bij overheden wel veelal dat ondersteunende diensten (catering, groen, beveiliging etc.) uitbesteed worden aan professionele partijen. Het gevolg daarvan is dat overheden zelf weinig laaggeschoolde  functies hebben die juist prima geschikt zijn voor medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid heeft immers vooral hoogopgeleiden in dienst en in deze categorie is het heel lastig om medewerkers te vinden met een afstand tot de arbeidsmarkt die in aanmerking komen voor het Doelgroepenregister. Door het uitbesteden van ondersteunende diensten zie je ook hele mooie samenwerkingsverbanden ontstaan tussen overheden en gespecialiseerde bedrijven die met deze groep mensen werken. Ik zou ook zeker niet pleiten voor volledige inbesteding om hier een quotum te halen, want dat kost aantoonbaar meer belastinggeld.

Nee, laat de professionele partijen, zoals Balanz Facilitair dit maar uitvoeren. Want daar liggen ook meteen meer doorgroei kansen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt én de medewerkers worden beter begeleid. Laat deze medewerkers dan ook meetellen in het quotum van de overheden. Als overheden hun selectiecriteria goed aan laten sluiten bij de werkelijkheid van het aanbesteden, ontstaan er veel meer kansen op passend werk voor iedereen bij nette werkgevers.

Anders lijkt het net of we zeggen dat alle arbeidsgehandicapten geen kansen hebben.

Participatiesamenleving

maart 31, 2016

C0002209Karolien Niederer beschreef in haar blog een toekomstbeeld van wonen in stedelijke omgevingen. De vraag of we al dan niet terug moeten naar een ‘Philips’- of ‘Batadorp’ is iets wat ik als werkgever niet een twee drie voor me zie. Dat komt vooral omdat mensen in deze tijd zelf het heft in handen willen nemen en zich niet zo maar in een dorp laten zetten. Waar mensen over het algemeen wel behoefte aan hebben, zijn een zekere regelmaat en sociale contacten in het leven. Iedereen wil ergens bij horen en werk is daarbij belangrijk. In die zin voel ik als werkgever een verantwoordelijkheid voor onze medewerkers die noodzakelijk en nuttig werk uitvoeren en soms van meerdere banen moeten leven. Wij maken ons dan ook hard om dat zo goed mogelijk te faciliteren.

Wat ik ook signaleer is de veranderende rol van de overheid. Je ziet steeds meer taken van de centrale overheid verschuiven naar de gemeenten, of naar de mensen zelf. Daar zie ik wel degelijk een rol voor Vebego en wel op twee verschillende fronten:

Participatie in de samenleving

Dit doen we al wat langer door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Inmiddels werken ruim 5.000 mensen in de schoonmaak en in de groenvoorziening. En lopen er meerdere initiatieven met onder andere UWV en Top Academie om mensen, die langer een uitkering hebben of jongeren waarvan hun kansen om toe te treden tot de arbeidsmarkt niet heel groot zijn, te helpen.

Zorg

Met name via wijkverpleging en thuishulpen is het mogelijk de participatie samenleving daadwerkelijk inhoud te geven. Door onze overname van Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) kunnen wij verkennen hoe dat nu in de praktijk zou kunnen werken. Een wijkverpleegster komt immers achter die voordeur en weet wat er speelt, welke behoeften er zijn en kan mensen met elkaar verbinden. Ondersteund door het wijkplatform Elise onderzoeken we of het ons lukt om die verbinding in de praktijk tot stand te brengen. Wat we daarvan tot nu toe hebben geleerd is dat een tool of app alleen niet genoeg is. Je moet het echt in de wijk zelf organiseren. Met Elise sluiten wij aan bij de ontwikkeling om diensten met mensen voor mensen op wijkniveau vorm te geven. Zo ben je niet afhankelijk van een centrale overheid.

Het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als we samen met de bestuurders in stedelijke gebieden kunnen investeren in deze ontwikkeling en zo de participatie samenleving daadwerkelijk inhoud kunnen gaan geven.

Nachtje mee met treinschoonmakers

maart 3, 2016

Onlangs heb ik een nacht mee mogen lopen met onze schoonmakers van Hago Rail Services op de treinen in Groningen en Zwolle. Leuk was ook dat opdrachtgever NS met een team meedeed. Ik moet zeggen dat het een ervaring op zich is om ’s avonds bij matige vorst en met verkleumde voeten een keer mee te helpen op een object en al helemaal als dat object een trein is. Je kunt het schoonmaken van treinen zien als een soort fitness, dus petje af voor alle collega’s die dit werk doen. Het legen van de vuilnisbakken kost namelijk best veel moeite, het zijn zware bewegingen en de plaats waar ze hangen is per trein verschillend. Je merkte dat instructies om ergonomisch te bewegen hier heel relevant zijn.

Wat me ook opviel was dat er ontzettend veel zand in de treinen lag. Het was koud buiten en omwille van het materiaal wordt er op de perrons niet met zout gestrooid, maar met zand. Dat loopt iedereen naar binnen. Zand is zwaar om te vegen, dus om in de reguliere tijd de hele trein schoon te krijgen is een hele uitdaging.

Waar ik echt van genoten heb, zijn de bijzondere verhalen die je op de werkvloer te horen krijgt. Over operationele dingen zoals diverse (logistieke) planningen die langs elkaar heen gaan. Naast de uitdaging om treinen op tijd te laten rijden, is er tijd nodig voor technisch onderhoud, schoonmaak van de buitenkant in de wasstraat, schoonmaak van het interieur en daarnaast nog tijd om te rangeren. Dat gebeurt allemaal in een paar uur in de nacht. Daarvoor is een goed samenspel nodig tussen de NS en Hago Rail Services. Anders krijg je bijvoorbeeld situaties waarbij de machinist er al met de trein vandoor gaat, terwijl de schoonmakers er nog inzitten. Die trokken vervolgens van schrik aan de noodrem!

Ondanks deze spannende verhalen zie ik dat de relatie tussen NS en Hago Rail Services heel erg open is. Ze hebben samen de intentie om vast te houden aan de oorspronkelijke planning en proberen dit soort planningsperikelen samen op te lossen. Die samenwerking zorgt voor progressie, we hebben dan ook een gezamenlijk belang. Die openheid om met elkaar de dialoog aan te gaan, werpt zijn vruchten af. En wat betreft de medewerkers van Hago Rail Services? Ik was onder de indruk van hun enthousiasme. Ik zwaaide weliswaar af om 1:30 uur op station Zwolle, zij gingen nog vrolijk door tot 5:00 uur. Wat mij betreft is Hago Rail Services een levend voorbeeld van wat Vebego bedoelt met haar missie Vebego vitaliseert werk en zorg.

Een nieuw jaar, een nieuwe visie en missie

januari 21, 2016

Op 8 januari hadden wij de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van Vebego. Een avond waar Steph en ik iedereen persoonlijk een goed nieuwjaar kunnen wensen en waar we een podium hebben om onze plannen voor komend jaar aan de collega’s uit alle bedrijven mee kunnen geven. Dit jaar was best een spannende. Onze strategie Close to You 2016 loopt ten einde, dus dit was het moment om onze nieuwe richting te kunnen vertellen. We blikken dit keer verder vooruit dan ooit: tot aan 2025.

vitaliseren blauwIn 2014 zijn wij begonnen aan dit avontuur; een reis langs allerlei ingrediënten voor een nieuwe visie en missie voor Vebego. Steph en ik hebben vooral gezocht naar antwoord op vragen als ‘waar word je nou warm van? Wat is de kapstok van Vebego voor de toekomst? Wat betekent Vebego voor klanten en medewerkers?’

Onze visie is ons beeld van de toekomst. Wij zien een turbulente wereld met een aantal grote verschuivingen die voor ons belangrijk zijn. Maar wij denken ook dat als wij goed inspelen op deze verschuivingen, ze ook goed voor ons en onze omgeving uit kunnen pakken. Zolang we ons steeds bewust zijn dat wij onderdeel uitmaken van die omgeving en dat iedere positieve bijdrage die wij er aan leveren impact heeft.

Visie: ‘Een turbulente onvoorspelbare toekomst vraagt om aanpassingsvermogen. Ons Family Statement is ons normen en waardenkader van waaruit wij handelen’

We gaan op zoek naar mogelijkheden om meer betekenis toe te voegen aan onze klanten om die relatie duurzamer te maken. Een mooie spin off daarvan is dat we het werk leuker kunnen maken voor onze eigen mensen. De ZORG is een markt vóór mensen en deze is enorm in beweging. We doen daar tegenwoordig hele andere dingen dan vijf jaar geleden; denk aan medicatie toedienen, steunkousen aantrekken, spuiten zetten en meer verpleegkundige dingen. Daar liggen kansen om meer taken toe te voegen en onze mensen verder op te leiden.

Waar we ook druk mee bezig zijn is met WERK. Werk in de breedste zin van het woord; niet alleen voor de 40.000 mensen die we in dienst hebben, maar ook voor de arbeidsmarkt in totaal. Waarin we iedereen mee willen laten doen. Maar werk is voor ons ook alles faciliteren wat er in en rondom werkplekken gebeurt. Kijk maar naar een concept als Tribes. Werk gaat om de plaats waar we werken en om de mens.

Wat we graag willen zijn meer dagtaken, leukere en grotere jobs. We moeten er alleen wel de juiste opdrachtgevers bij weten te vinden. We zien dat zo’n dagschoonmaak een enorme impact kan hebben. De vraag is alleen; hoe brengen we impact op onze medewerkers, impact bij onze klanten en impact op de maatschappij op een goede manier samen? Hoe krijgen we dit van de grond? We zijn daarom ook realistisch, we beseffen dat dit soort trajecten tijd kosten. Dat is ook de reden dat we nu verder kijken dan dat we voorgaande keren met onze strategie gedaan hebben. Het is een lange termijn visie.

Impact is wat we nastreven. We willen dat we straks met z’n allen nadenken over de impact die een actie van ons heeft. Dat kan klein, bijvoorbeeld de dingen die we doen met de Vebego Foundation, maar ook groter; denk aan de 6000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die wij nu al aan het werk helpen. De uitkomst moet wel zijn dat we er allemaal een beetje beter van worden, zodat we als Vebego toekomst bestendig blijven. Vitaliseren noemen wij dat. Vitaal voor mensen, voor werk, voor klanten en voor processen. Want hoeveel mensen vinden bij ons hun eerste baan? Of stromen door naar een leidinggevende functie. Krijgen de kans om op hun werk de Nederlandse taal te leren?

Daarmee komen we uit op onze missie: Vebego vitaliseert werk en zorg.

Het komende jaar kun je verhalen verwachten die illustreren wat wij onder Vebego vitaliseert werk en zorg verstaan. Ik wens iedereen alvast een vitaal 2016!

Waarom Vebego als partner van het Rode Kruis de actie Serious Request steunt

december 22, 2015

Vrijdag 18 december betreden de DJ’s het Glazen Huis in Heerlen. Vebego steunt, als partner van het Rode Kruis, graag Serious Request. Het plaatje klopt helemaal; de plek, het doel en het ‘samen doen’. Heerlen is natuurlijk daar waar het voor Vebego allemaal begon. Mijn vader startte er 72 jaar geleden met een handkar en twee glazenwassers. Als jonge jongen midden in een oorlog.

Ook vandaag zijn er jongeren in oorlogsgebieden. Die graag een opleiding willen volgen en een kans om iets van hun leven te maken, willen oppakken. Oorlog lijkt ver weg maar door de toestroom van vluchtelingen komt het oorlogsverhaal ineens heel dichtbij. Fijn dat Serious Request de jongeren in oorlogsgebieden wil steunen.

Maar zo’n goed doel brengt ons nog meer; ik vind het prachtig om te zien wat voor verbinding het brengt bij onze bedrijven. Collega’s die samen een actie opstarten. Het geeft enorm veel energie en daar draag ik graag een steentje aan bij. Zo hebben we met veel plezier het terrein van ons kantoor in Voerendaal ter beschikking gesteld voor een kerstmarkt. Kleine moeite, groot resultaat. Want met ruim 600 bezoekers op een stormachtige zondag mogen we terugkijken op een geslaagde dag. Leuk ook om te zien wat we met de inzet van iedereen hebben bereikt. Het bedrag mag ik niet verklappen maar is indrukwekkend.

Serious Request was ook een goede aanleiding om mijn eigen zolder en garage eens goed op te ruimen. Alles wat ik niet nodig had maar waar een ander wellicht meer aan had is door collega’s verkocht op een rommelmarkt. En zo zijn er veel meer mooie initiatieven, van kloppende hartjes, polsbandjes tot concerten.

De laatste week wordt er nog volop gas gegeven. Zo opent het Vebego pop-up huis haar deuren waar gasten kunnen genieten van gastvrijheid en samenzijn en waarvan de opbrengst ook naar Serious Request gaat. Wij vieren er in ieder geval ons kerstfeest met alle collega’s. Fijne feestdagen!

 

SWITCH, Samen Werken aan IT & Change

december 2, 2015

Vebego is eigenlijk een grote groep van ondernemende bedrijven met een grote mate van ondernemerschap en zelfstandigheid. Dat heeft grote voordelen in de markt. Maar ook enkele nadelen zoals een grote diversiteit aan ICT-systemen, binnen Vebego. Sommige met het einde van hun levenscyclus in zicht. Daarbij zien we de afgelopen jaren een sterke toename van wet- en regelgeving. Denk aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Steeds meer moet vastgelegd worden in een personeel- en loonadministratie, maar ook rondom privacywetgeving zijn veel regels en vereist dit een bepaalde registratie. Daarnaast zijn er grote kansen die moderne ICT-systemen bieden. Om onze medewerkers adequaat te informeren, afspraken en handelingen direct bij de bron vast te leggen, slim gebruik te maken van gegevens enzovoorts. Dit kan direct tussen medewerkers, klanten en bedrijven. Maar om deze kansen te benutten en te voldoen aan de strengere normen is er goede ondersteuning nodig. Helaas zijn oudere ICT-systemen daarvoor meestal niet geschikt. Maar alles upgraden vraagt nogal wat. Niet alleen financieel, maar ook van onze mensen. Je probeert zo’n ingrijpende wijziging uit te stellen, maar er komt een moment dat dat niet meer verantwoord is. Dat je kansen moet laten schieten, omdat je systemen het niet aankunnen en hierdoor je bedrijfsprocessen niet goed lopen.

Een aantal van onze bedrijven heeft besloten om gezamenlijk te zoeken naar een ICT-systeem als basis. Daarmee gaan zij vervolgens hun eigen systemen voor klanten en medewerkers verder bouwen. Dit ondersteunt hen om nog beter procesgericht te werken.

SWITCH was geboren: Samen Werken aan IT & Change. Op dit moment is de implementatie in volle gang. Dit is de kans om alle processen en werkwijzen nog eens tegen het licht te houden. En alle oude gegevens en systemen op te schonen. Dat geeft wel extra veel werk. Heel veel collega’s zijn druk in de weer om de overgang tot een succes te maken.

03-Header-ERP

De deelnemende bedrijven gaan een voor een over. En nu al hebben we een groot aantal wensen om daarna het systeem te optimaliseren. Er liggen dan ook al veel plannen klaar om een volgende stap te maken om de kansen te benutten die online kanalen bieden. Stap voor stap worden die het komende jaar zichtbaar.

Ik wens iedereen die op dit moment met SWITCH bezig is veel energie om het succesvol in te voeren.

 

Lean startup bootcamp

oktober 26, 2015

De maand oktober staat bij Vebego in het teken van de ondernemer. Want ook een grote organisatie is steeds op zoek naar ondernemers en biedt deze graag de ruimte. Veranderingen gaan steeds sneller en wij vragen onszelf met regelmaat af hoe wij als organisatie mee kunnen ontwikkelen. Om onze entrepreneurs te stimuleren hebben we een aantal initiatieven gestart. Een daarvan is een bootcamp waarbij we onze medewerkers de mogelijkheid hebben geboden om via een lean startup methode hun innovatieve ideeën te versnellen en te leren om tot een goede business case te komen. En daarnaast te ontdekken of er een ondernemer in hem of haar schuilt.

De lean startup bootcamp laat zien dat het in korte tijd mogelijk is om ideeën te laten rijpen en toetsklaar te maken voor de markt. Hiermee wordt een idee al snel heel concreet. Daarnaast maakt het ook duidelijk wie zich thuis voelt in de betreffende werkmethode. De wereld van startups kent namelijk een zekerheid: dat eigenlijk alles onzeker is. En daar moet je tegen kunnen, zelfs energie van krijgen.

En energie gaf deze bootcamp. Ik kan me er ook iets bij voorstellen. Word je met je groepje met 1 euro naar buiten gestuurd om te kijken met hoeveel geld je binnen 30 minuten terug kunt komen. Dat ligt ver uit onze comfortzone. Maar de deelnemers slaagden er wonderwel in. Er was ook veel ruimte voor de funfactor. Zo werd er gekegeld, getennist en door de gangen gecrost in een kartkarretje. Maar vergis je niet, alle lol heeft wel degelijk een functie: wat je namelijk ziet gebeuren, is dat de energie omslaat naar hard werk. Want dat is wel wat de lean startup methode is: gewoon keihard werken.

Bootcamp3

Wat was nou de uitkomst? Binnen Vebego zie ik dat de ideeën heel breed zijn. Ze variëren van een gezonde werkomgeving tot dienstverlening achter de voordeur. Sommige initiatieven waren heel jong, sommige al verder uitgewerkt. Van een product tot een sociale innovatie. Maar alle groepen hebben in deze twee dagen enorm veel opgehaald als het gaat om de haalbaarheid van hun idee. En de volgende stap. Daarbij leerden de deelnemers in korte tijd veel over zichzelf. En gaven ons meteen een idee waar de echte ondernemers zitten.

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

augustus 17, 2015

Onlangs heb ik een lezing bijgewoond van Prof. Mr. Grapperhaus, Senior Partner bij Allen & Overy. Hij schrijft ook met regelmaat een column in het Financieel Dagblad. Hij ziet een aantal ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die aan het denken zet:

Momenteel krijgt nog maar 3% van de werkenden een vast contract in zijn/haar 1e baan. Een tijdelijk of flexibel contract is dus de norm. Daarnaast groeit het aantal ZZPers zeer sterk. Het blijkt dat 40% van die ZZPers totaal niet verzekerd is tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en 30% is onderverzekerd ten opzichte van werknemers in loondienst. ZZP’ers zijn daarom vaak goedkoper en verdringen vaste banen. Zeker waar het gaat om werk waarvoor weinig of geen hoge opleiding nodig is.

Zijn conclusie is dat verschillen tussen ZZPers en vaste werknemers kleiner moeten worden. Als maatregel stelt hij voor om de zelfstandigenaftrek te gaan gebruiken voor verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioensparen voor ZZPers.

Wat moet je hiervan vinden? Vebego wil vanuit haar ambitie naar goed werkgeverschap toch een oplossing bieden voor medewerkers die nu geen vast werk vinden of als ZZP’er hun diensten aanbieden maar eigenlijk een vaste baan nastreven. Maar ook daarbij heb je een flexibele schil nodig om mee te kunnen bewegen met de markt. De uitdaging daarbij is om voldoende binding met ons bedrijf te ontwikkelen. Dat kan door medewerkers te trainen en op te leiden. Maar ook door steeds weer werk te vinden voor je medewerkers. Een voorbeeld hiervan is ons initiatief Sharing Workforce waarin Hago en andere schoonmaakbedrijven via een platform de schoonmaakvakmensen collegiaal in- en uitlenen om hen zo meer continuïteit en werkzekerheid te geven. Daarnaast pleiten we ook voor een volwaardige baan voor huishoudelijke hulpen, gefinancierd met bijvoorbeeld dienstencheques. Zo proberen we mensen in deze onzekere tijden toch meer werkzekerheid te geven.

38b.jpg

Want als je de verschillen in beloning, risico’s en zekerheid bekijkt tussen vaste contracten en ZZP’ers heeft Grapperhaus gelijk. Het verschil is te groot en moet worden verkleind.

De verbinding tussen generaties

mei 26, 2015

Een paar keer per jaar komen de HR-medewerkers van al onze bedrijven bij elkaar om kennis te delen. Ik juich dat toe, vooral omdat je op dit soort dagen echt verbinding ziet ontstaan. Op 30 april was ik te gast bij een bijzonder leuk programma met Aart Bontekoning als spreker. Voor wie niet weet wie hij is: Aart weet alles over generaties en dan met name in organisaties.
Ook in een organisatie als Vebego zijn meerder generaties naast elkaar actief. Wist u dat alleen al van onze familie drie generaties binnen Vebego werkzaam zijn? Ik dacht twee hoor ik u denken. Maar generaties ontstaan spontaan ongeveer elke 15 jaar. Mijn broer en ik schelen 11 jaar maar er zit een hele generatie tussen. Hij is van de “protestgeneratie” en ik behoor tot de “verbindende generatie”. En elke generatie heeft andere dingen in het werk nodig om energie van te krijgen.

Ik heb tijdens deze dag vooral geleerd dat je je van nature het meest aangetrokken voelt tot je eigen generatie. Zonder het te beseffen heb je met generatiegenoten veel dingen gemeen en krijg je van dezelfde dingen energie. Toch wil je als organisatie aantrekkelijk zijn voor alle generaties. En vooral voor de jongeren uit generatie “Y”. Zij zijn immers onze toekomst.

X - Y - kopie

We deden op groepen ingedeeld op generatie een simpele oefening: stel een top 3 samen waar je in je werk energie van krijgt. De uitkomst was verbazend. Elke generatie kwam met een andere top 3 die heel kenmerkend voor zijn generatie was. Je zag dit terug in de authentieke generatie Y (1985-2000), de pragmatische generatie (1970-1985) en in mijn generatie; generatie X – de verbindende generatie. Ik deel graag mijn top 3 waar ik energie uit haal tijdens mijn werk:

1. samenwerken met enthousiaste collega’s
2. verschillende meningen en zienswijzen overbruggen en verbinden
3. tussen de mensen staan

Bent u ook geboren tussen 1955 en 1970, dan herkent u vast wel wat.

Om te zorgen dat generaties na ons goed tot hun recht komen, is het belangrijk dat je de verschillen accepteert. En zorgt dat ze niet meegezogen worden in de tradities en gewoonten van vorige generaties waar zij geen energie van krijgen. Als dat lukt, dan is een organisatie ook echt generatie bestendig!